Renungan
Monday, March 23, 2009

Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran

RJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN ( PENDIDIKAN AL-QURAN


Objektif program

Program ini bertujuan untuk :

Melatih guru-guru al-Quran bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan negara khususnya di sekolah-sekolah.

Melahirkan guru-guru al-Quran yang berkemampuan dan berwibawa serta berkemahiran dalam bidang Pendidikan Islam dan al-Quran.

Memenuhi keperluan guru-guru al-Quran untuk kelas kemahiran al-Quran ( KKQ ) di semua sekolah menengah Kementerian Pelajaran, sekolah menengah agama negeri dan rakyat.

Meninggikan tahap akedemik, profesionalisme dan kepakaran guru-guru Pendidikan al-Quran.

Berfungsi sebagai guru yang berkesan di dalam bilik darjah dan juga masyarakat.

Pelajar-pelajar akan dapat memberi kepakaran dalam bidang pendidikan khususnya dalam bidang Pendidikan Islam dan Pendidikan al -Quran di semua peringkat sekolah dan institusi pendidikan.

Hasilan Program

Di akhir program pengajian, pelajar-pelajar akan menunjukkan :

Pengetahuan dan kemahiran bidang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan al-Quran.

Pengetahuan dalam bidang akidah, fiqh, sirah dan lain-lain dalam bidang 'Ulum Syariah'.

Sikap dan minat yang mendalam dalam bidang al-Quran serta dapat menghayati ilmu dan kemahiran yang dipelajari.

Kemahiran psikologi, kaunseling dan pembangunan insan.

Penguasaan, pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang termasuk teknologi maklumat dan komputer.

Kebolehan untuk membuat keputusan secara kreatif, berketerampilan, praktikal dan dapat memberi sumbangan yang positif kepada pembangunan negara.

Kursus Pengkhususan 1 ( Pendidikan al-Quran )

Peringkat/Kod Kursus/Nama Kursus

1000

GQ1013Ilmu al-Tajwid
PN1102

Tafsir Ayat Hukum

PN1112Kajian Ulum al-Quran
PN1023Sejarah Mushaf
GP1073Kemahiran Bahasa Arab Dalam Pendidikan

2000

GP2083Bahasa Arab dalam Pendidikan
PN1033Dhabt al-Quran
PN1043Ilmu al-Fawasil al-Quran
PN1053Rasm al-Quran

3000

GQ3033Kaedah Pengajaran Tilawah dan Tafsir al-Quran
GP3093Kajian Teks Arab dalam Pendidikan
PN1013Tarannum al-Quran
PN1132Kajian Ulum Hadith
PN1142Kajian Teks Tafsir dan Hadith
PN1152Hadith Hukum

4000

PN1062Hafazan al-Quran
PN2432Pengajian Qiraat

Kursus Pengkhususan 2 ( Pendidikan Islam )

Peringkat/Kod Kursus/Nama Kursus

2000

GP1013Pendidikan Akidah
GP1023Falsafah Pendidikan Islam
GP2033Tasawwur Islam dalam Pendidikan
GP3112Pendidikan Jawi dan Khat

3000

GP3063Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam
PY1162Fiqh Ibadat dan Munakahat
PY1172Fiqh Muamalat dan Jinayat

4000

GP2043Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Islam
GP3053Pengurusan Ko-Kurikulum Sekolah
PY1262Sejarah dan Tamadun Islam

Berdasarkan latihan

Kursus BahasaInggeris ZH2092 dan ZH21___, adalah untuk pelajar yang mendapat band 3 ke atas dalam MUET.Manakala pelajar yang mendapat bawah daripada band 3 dikehendaki mengambil kursus-kursus intensif Bahasa Inggeris 4 unit pada semester III tahun 2.

Kursus ZH21___, boleh dipilih dari kursus-kursus berikut :

ZH2112Speech Communication
ZH2122Public Speaking
ZH2132Interactive Reading Skills
ZH2142Technical Report Writing

Perhatian :

Kursus bahasa adalah wajib, tetapi tidak dikira dalam PNGK


PROGRAM SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN ( PENDIDIKAN ISLAM )

Objektif Program

Program ini bertujuan untuk :

Melatih guru-guru Pendidikan Islam bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan negara khususnya di sekolah-sekolah.

Melahirkan guru-guru Pendidikan Islam yang berkemampuan dan berwibawa serta berkemahiran dalam bidang Pendidikan Islam.

Memenuhi keperluan guru-guru Pendidikan Islam untuk kelas kemahiran di semua sekolah menengah Kementerian Pelajaran, sekolah menengah agama negeri dan rakyat.

Meninggikan tahap akedemik, profesionalisme dan kepakaran guru-guru Pendidikan Islam.

Hasilan Program

Di akhir program pengajian, pelajar-pelajar akan menunjukkan :

Pengetahuan dan kemahiran bidang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

Pengetahuan dalam bidang akidah, fiqh, sirah dan lain-lain dalam bidang 'Ulum Syariah'.

Sikap dan minat yang mendalam dalam bidang Pendidikan Islam serta dapat menghayati ilmu dan kemahiran yang dipelajari.

Kemahiran psikologi, kaunseling dan pembangunan insan.

Penguasaan, pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang termasuk teknologi maklumat dan komputer.

Kebolehan untuk membuat keputusan secara kreatif, berketerampilan, praktikal dan dapat memberi sumbangan yang positif kepada pembangunan negara.

Kursus Pengkhususan 1 ( Pendidikan Islam )

Peringkat/Kod Kursus/Nama Kursus

1000

GP1013Pendidikan Akidah
GP1073Kemahiran Bahasa Arab dalam Pendidikan
GP1023Falsafah Pendidikan Islam
PY1162Fiqh Ibadat dan Munakahat
PY1192Akhlak dan Tasawuf

2000

GP2033Tasawwur Islam dalam Pendidikan
GP2043Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Islam
GP2083Bahasa Arab dalam Pendidikan
PY1172Fiqh Muamalat dan Jinayat
PY1262Sejarah dan Tamadun Islam

3000

GP3053Pengurusan Ko-Kurikulum Sekolah
GP3063Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam
GP3093Kajian Teks Arab dalam Pendidikan
PN1112Kajian Ulum al-Quran
PN1132Kajian Ulum al-Hadith
PY1252Pengantar Qiraat dan Hafazan

4000

GP4103

Usul Fiqh dalam Pendidikan

Kursus Pengkhususan 2 ( Pendidikan al-Quran )

Peringkat/Kod Kursus/Nama Kursus

2000

GP3112Pendidikan Jawi dan Khat
PN1023Sejarah Mushaf
GQ3033Kaedah Pengajaran Tilawah dan Tafsir al-Quran
PN1142Kajian Teks Tafsir dan Hadith

4000

PN1013Tarannum al-Quran
PN1033Dhabt al-Quran
PN1043Ilmu al-Fawasil al-Quran
PN1053Rasm al-Quran
PN2432Pengajian Qiraat
PN3362Sikap Orientalis terhadap al-Quran dan al-Sunnah

Berdasarkan latihan

Kursus BahasaInggeris ZH2092 dan ZH21___, adalah untuk pelajar yang mendapat band 3 ke atas dalam MUET.Manakala pelajar yang mendapat bawah daripada band 3 dikehendaki mengambil kursus-kursus intensif Bahasa Inggeris 4 unit pada semester III tahun 2.

Kursus ZH21___, boleh dipilih dari kursus-kursus berikut :

ZH2112Speech Communication
ZH2122Public Speaking
ZH2132Interactive Reading Skills
ZH2142Technical Report Writing

Perhatian :

Kursus bahasa adalah wajib, tetapi tidak dikira dalam PNGK