Renungan
Saturday, March 24, 2012

Aplikasi Hadith 'Orang Tak Puasa'

Anas bin Malik melaporkan, katanya, "Kami pernah ikut Rasulullah dalam suatu perjalanan. Ada antara kami yang berpuasa, dan ada yang tidak berpuasa. Lalu kami singgah di satu tempat persinggahan dalam cuaca yang panas. Mereka yang dapat berlindung daripada panas terik matahari adalah orang-orang yang mempunyai pakaian luar, manakala ada antara kami hanya menutup kepala dengan tangan sahaja. Mereka yang berpuasa duduk, manakala mereka yang tidak berpuasa pula bekerja mendirikan khemah dan memberi minum haiwan tunggangan. Lalu Rasulullah berkata, "Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini berjalan sambil membawa pahala." -- Hadith ini direkodkan dalam koleksi sahih al-Bukhari dan sahih Muslim

Intipati hadith:

1. Puji orang yang membuat kerja baik yang menguntungkan orang lain.

2. Diamkan orang yang membuat kerja baik untuk keuntungan dirinya sendiri.

Aplikasi hadith:

1. Hadith ini adalah hadith motivasi melakukan kerja-kerja amal sosial, yakni kerja yang menguntungkan orang-orang lain.

2. Apabila ada 2 golongan orang, satu golongan melakukan ibadat sunat, manakala satu golongan lagi melakukan kerja-kerja sosial, puji golongan yang melakukan kerja sosial, manakala diamkan sahaja golongan yang melakukan ibadat sunat.

3. Pujian diberikan kepada mereka yang melakukan amal sosial semasa mereka sedang melakukan pekerjaan itu, bukan selepas kerja itu siap.

4. Pujian diberikan secara terbuka supaya golongan yang melakukan ibadat sunat pun dapat mendengarnya.

5. Konten pujian yang diucapakan adalah bahawa ganjaran yang diterima oleh orang yang melakukan kerja sosial adalah sama dengan mereka yang melakukan ibadah-ibadah sunat.


SUMBER : http://hadithpsikologi.blogspot.com/