Renungan
Saturday, March 24, 2012

Nabi Muhammad Memuji Hasil Kerja

Apabila Nabi Muhammad memuji, beliau memisahkan 2 faktor ini:

1. Diri orang yang melakukan kerja yang baik

2. Hasil kerja perbuatannya yang baik

Pujian yang Nabi Muhammad berikan adalah ditujukan kepada hasil kerja yang baik. Beliau tidak memuji diri orang yang melakukan kerja yang baik itu.

Ketika itu Abu Musa berada di belakang beliau, dan dia membaca, “Lahaula wala quwwata illa billah.” Nabi Muhammad berkata kepada Abu Musa, "Wahai Abdullah bin Qais, mahukah saudara saya tunjukkan suatu perbendaharaan syurga?" Abu Musa menjawab, “Sudah tentu, wahai Rasul Allah.” Beliau berkata, "Ucapkanlah, Lahaula wala quwwata illa billah."
– Hadith nombor 1893 dalam kitab Ringkasan Sahih Muslim

Dalam hadith di atas, Nabi Muhammad memuji kata-kata yang diucapkan oleh Abu Musa:
Lahaula wala quwwata illa billah. Nabi Muhammad memuji kata-kata itu apabila beliau mengatakan ia adalah perbendaharaan syurga.

Nabi Muhammad tidak memuji diri Abu Musa dengan berkata:

* "Kamu sungguh bijak!" (SALAH)
* "Saya kagum dengan kamu." (SALAH)
* "Kamu orang luar biasa." (SALAH)

* "Kamu sungguh bijak." (SALAH)
* "Kamu amat kreatif." (SALAH)Rifa'ah bin Rafi' Az Zuraqi melaporkan pada suatu hari dia dan orang-orang lain sembahyang di belakang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengangkat kepalanya daripada tunduk rukuk, beliau mengucapkan: Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada seorang laki-laki yang berada di belakang beliau mengucapkan: Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katsiiran thayiban mubaarakan fiihi. Selesai sahaja bersembahyang Nabi Muhammad bertanya: Siapakah orang yang membaca ayat tadi? Orang itu menjawab, "Saya." Beliau berkata, "Saya melihat lebih daripada tiga puluh malaikat berebut-rebut siapa antara mereka yang lebih dahulu dapat menuliskan ayat itu." - Hadith ini terdapat dalam Sahih Bukhari

Dalam hadith di atas, Nabi Muhammad memuji kata-kata yang diucapkan oleh Rifa'ah bin Rafi' Az Zuraqi: Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katsiiran thayiban mubaarakan fiihi.

Nabi Muhammad memuji kata-kata itu dengan berkata: "Saya melihat lebih daripada tiga puluh malaikat berebut-rebut siapa antara mereka yang lebih dahulu dapat menuliskan ayat itu."

Nabi Muhammad tidak memuji diri Rifa'ah bin Rafi' Az Zuraqi dengan berkata:

* "Kamu sungguh pandai!" (SALAH)
* "Saya suka kamu." (SALAH)
* "Kamu orang alim." (SALAH)
* "Saya belum pernah berjumpa orang macam kamu." (SALAH)
* "Kamu adalah orang hebat." (SALAH)