Renungan
Saturday, March 24, 2012

Teknik Ucapan Motivasi Gaya Nabi Muhammad

Abdullah bin Mas'ud melaporkan pada suatu masa beliau dengan sekitar 40 orang lelaki lain bersama-sama Nabi Muhammad berada di bawah khemah yang diperbuat daripada kulit. Nabi Muhammad berkata, “Sukakah saudara-saudara menjadi seperempat daripada semua penduduk syurga?” Mereka semua menjawab, “Ya.” Nabi Muhammad berkata lagi, “Sukakah saudara-saudara menjadi sepertiga daripada semua penduduk syurga?” Mereka semua menjawab, “Ya.” Lalu Nabi Muhammad berkata, “Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, sesungguhnya saya mahukan saudara-saudara menjadi separuh daripada semua penduduk syurga. Sedangkan syurga itu hanya dapat dimasuki oleh jiwa yang muslim. Dan, perbandingan antara saudara-saudara dengan mereka yang menyembah berhala adalah umpama sehelai bulu putih pada kulit seekor seladang hitam, ataupun umpama sehelai bulu hitam pada kulit seekor seladang putih.” -- Hadith No. 102 dalam buku Ringkasan Sahih Muslim

1. Dalam peristiwa di atas, Nabi Muhammad bercakap kepada sekitar 40 orang, ertinya prinsip dan teknik-teknik yang terkandung dalam hadith ini sesuai digunakan apabila berucap di hadapan audiens.

2. Nabi Muhammad berucap di bawah khemah kepada sekumpulan orang yang sudah sedia mempunyai sikap dan prestasi cemerlang.

3. Dalam ucapannya, Nabi Muhammad menggunakan teknik tanya-jawab. Beliau memulakan ucapan dengan bertanya: "Sukakah saudara-saudara....."

4. Dua kali Nabi Muhammad bertanya: "Sukakah saudara-saudara....."

i. “Sukakah saudara-saudara menjadi seperempat daripada semua penduduk syurga?”

ii. “Sukakah saudara-saudara menjadi sepertiga daripada semua penduduk syurga?”

5. Kata tanya yang digunakan oleh Nabi Muhammad adalah "Sukakah...."

6. Nabi Muhammad menunggu sehingga audiens menjawab barulah beliau bercakap lagi.

7. Selepas bertanya 2 kali, dan selepas menerima 2 kali jawapan "Ya." barulah Nabi Muhammad menyambung kata-katanya: “Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, sesungguhnya saya mahukan saudara-saudara menjadi separuh daripada semua penduduk syurga. Sedangkan syurga itu hanya dapat dimasuki oleh jiwa yang muslim. Dan, perbandingan antara saudara-saudara dengan mereka yang menyembah berhala adalah umpama sehelai bulu putih pada kulit seekor seladang hitam, ataupun umpama sehelai bulu hitam pada kulit seekor seladang putih.”

8. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad itu adalah pertanyaan yang bersifat positif. Beliau bertanya sama ada audiens manu menjadi penduduk syurga, sudah tentu audiensnya mahu.

9. Nabi Muhammad memulakan intipati ucapannya dengan bersumpah dahulu: “Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya....

10. Nabi Muhammad menyebut porsi penduduk syurga dengan urutan dari jumlah kecil kepada jumlah yang lebih banyak.

Mula-mula: “...saudara menjadi seperempat ...."

Kemudian: “...saudara menjadi sepertiga...."

Akhinya: ...saudara menjadi separuh...."

11. Kemudian Nabi Muhammad memberitahu kriteria menjadi penduduk syurga: "...Sedangkan syurga itu hanya dapat dimasuki oleh jiwa yang muslim...."

12. Nabi Muhammad menutup ucapannya dengan memuji audiens: "... perbandingan antara saudara-saudara dengan mereka yang menyembah berhala adalah umpama sehelai bulu putih pada kulit seekor seladang hitam, ataupun umpama sehelai bulu hitam pada kulit seekor seladang putih.”

13. Nabi Muhammad menggunakan anologi bagi menyampaikan maksud pujiannya: "....umpama sehelai bulu putih pada kulit seekor seladang hitam, ataupun umpama sehelai bulu hitam pada kulit seekor seladang putih.”

14. Jenis anologi yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu sangat ekstrem. Anologi ekstrem seperti ini dapat menciptakan perasaan sangat istimewa kepada yang menerima pujian.

15. Dalam hadith ini, setiap ayat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah ayat yang memuji-muji audiens. Jumlah penduduk syurga sangat banyak, sedangkan jumlah audiensnya sekitar 40 orang sahaja. Namun Nabi Muhammad bertanya:

i. “Sukakah saudara-saudara menjadi seperempat daripada semua penduduk syurga?”

ii. “Sukakah saudara-saudara menjadi sepertiga daripada semua penduduk syurga?”

iii. "...sesungguhnya saya mahukan saudara-saudara menjadi separuh daripada semua penduduk syurga.

Tiga ayat di atas menunjukkan nilai relatif setiap orang audiens itu sangat tinggi berbanding nilai penduduk syurga yang lain. Nilai realtif itu diperkuat lagi apabila Nabi Muhammad berkata: "... perbandingan antara saudara-saudara dengan mereka yang menyembah berhala adalah umpama sehelai bulu putih pada kulit seekor seladang hitam, ataupun umpama sehelai bulu hitam pada kulit seekor seladang putih.”

SUMBER : http://hadithpsikologi.blogspot.com/